Skip to content
Dyrektywa budynkowa ( EPBD )

 

Już niebawem będzie obowiązywać nowa dyrektywa budynkowa ( EPBD )!
W dniu 12 marca 2024 roku Parlament Europejski przegłosował zmiany do tzw. dyrektywy budynkowej. Zmiany te wpływać będą na konieczne dostosowanie budynków do nowych wymagań w niedalekiej przyszłości.
Strona ma na celu przedstawić zmiany i zaproponować rozwiązania.

Wprowadzenie dyrektywy budynkowej, zwanej także dyrektywą o efektywności energetycznej budynków ( EPBD ), wywołuje obawy i kontrowersje wśród branży budowlanej oraz społeczności zajmującej się nieruchomościami. Choć cele tej dyrektywy są zrozumiałe – zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków – jej wprowadzenie niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Mogą one dotknąć zarówno właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców budowlanych.
Jednym z głównych problemów jakie niesie dyrektywa budynkowa jest wzrost kosztów budowy i modernizacji budynków. Wymagane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej mogą być znaczącym obciążeniem finansowym dla właścicieli nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza przypadku starszych budynków, które wymagają gruntownej modernizacji. Ponadto, zaostrzone przepisy i normy mogą prowadzić do wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług, co już teraz wpływa negatywnie na ogólną rentowność projektów budowlanych.
Dyrektywa budynkowa znacząco ograniczy elastyczność projektową w obszarze efektywności cieplnej. Ograniczenie innowacyjności w branży budowlanej poprzez eliminację określonych i pewnych źródeł energii może powodować dodatkowe ryzyka użytkowania. Wprowadzenie ścisłych wymagań dotyczących efektywności energetycznej może skutkować standaryzacją projektów i ograniczeniem możliwości stosowania nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań budowlanych. To z kolei może utrudnić rozwój nowych technologii oraz hamować postęp w branży budowlanej.
Wprowadzenie dyrektywy budynkowej wiąże się również z utratą rentowności starszych nieruchomości. Nieruchomości, które nie spełniają aktualnych wymogów dotyczących efektywności energetycznej już teraz otrzymują niską ocenę certyfikacji energetycznej. Właściciele takich budynków mogą mieć trudności z utrzymaniem ich na rynku (np. w przypadku najmu), co może prowadzić do spadku wartości nieruchomości oraz wzrostu popytu na nowe, zgodne z dyrektywą budynkową budynki.
Wreszcie, istnieje obawa, że zaostrzone przepisy mogą przyczynić się do spowolnienia tempa budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego. Przedsiębiorcy budowlani mogą opóźniać lub rezygnować z realizacji projektów ze względu na rosnące koszty i obawy dotyczące zgodności z nowymi wymogami jakie niesie dyrektywa budynkowa. To z kolei może negatywnie wpłynąć na rynek nieruchomości oraz wzrost gospodarczy w ogóle.
Mimo że cele dyrektywy budynkowej były szlachetne, konieczna jest równowaga pomiędzy efektywnością energetyczną a zrównoważonym rozwojem branży budowlanej. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, takich jak zachęty finansowe dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców budowlanych, może pomóc w złagodzeniu negatywnych skutków dyrektywy oraz przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska i zmniejszeniem zużycia energii.
Nowe zasady zapewnienia efektywności energetycznej budynków będą zmuszały właścicieli do podjęcia obowiązkowych, często bardzo kosztownych, modernizacji. Brak dostosowania budynku do dyrektywy budynkowej w określonym terminie prowadził będzie do nałożenia kar bezpośrednio na właściciela nieruchomości.

Strona Komisji Europejskiej na temat EPBD.

Aktualizacja:
W dniu 12.04.2024 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła nową, zmienioną wersję dyrektywy budynkowej. Od tego dnia rzeczywiste obowiązywanie dyrektywy budynkowej stało się faktem. Uczestniczący w Radzie przedstawiciel polskiego rządu nie sprzeciwił się wprowadzeniu dyrektywy budynkowej. Polska podobnie jak Czechy, Chorwacja, Słowenia i Szwecja wstrzymała się od głosu. 
Dyrektywa budynkowa będzie obecnie wprowadzana do polskich przepisów wykonawczych.

Obecnie strona jest w budowie… 

 

 

© Dyrektywa budynkowa 2024        Fb        Ig